Emil Vodder K. dimitterede som komponist fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus 2018. I sit virke har han generelt stort fokus og interesse for forholdet mellem lyd og form, og han arbejder derfor med en bred vifte af auditive og visuelle udtryksformer, som blandt andet tæller performance-kunst, totalinstallationer, koncerter, teater m.m. – ofte i et tværmedielt format. Således er det også naturligt for ham at indtage en plads i produktionenteamet, hvor han arbejder med scenografi og form i forhold til fortolkninger af musiske værker.