Musical

Musical forløbet tilbyder teknisk og kunstnerisk udvikling i sang, dansk og skuespil samtidig med at der arbejdes frem mod et antal forestillinger på en scene i Københavns området.

Hvert år opsætter vi en musical efter at have arbejdet teknisk og kunstnerisk i et længere forløb. Der afholdes audition i september og herefter sættes det bedst mulige hold. Vi afholder prøver hver tirsdag i sang og skuespil og hver anden torsdag i dans.  Derudover øves enkelte weekends. I slutningen af forløbet har vi get-in på teateret, og da mødes vi hver dag. Projektet løber i 8 måneder . Da det er et undervisningsprojekt koster det 450 kr om måneden at deltage – er man på SU og kan fremvise et SU bevis koster det 400 kr.

Næste musical starter i marts 2024

Opera

Operaforløbet tilbyder teknisk og kunstnerisk udvikling i musikdramatik. Der undervises i basal drama, scenisk nærvær og stil.

Hvert år opsætter vi en opera efter at have arbejdet teknisk og kunstnerisk i et længere forløb. Der afholdes audition i september og herefter sættes det bedst mulige hold.  Vi afholder prøver hver onsdag – og enkelte weekends. I slutningen af forløbet  har vi get-in på teatret og da mødes vi hver dag.  Projektet løber fra september – april. Da det er et undervisningsprojekt koster det 400 kr om måneden at deltage – er man på SU og kan fremvise et SU bevis koster det 350 kr.

Vores næste opera projekt starter i august 2024

Dagsforløb

Dagsforløbet er et intensivt kursus med kun 8 pladser, så den enkelte deltager i samarbejde med lærerne kan fordybe sig i sin kunstneriske, tekniske og personlige udviklingsproces. Der undervises i sang, dans, skuespil, rytme og hørelære.

Kurserne er designet til ikke alene at kunne udvikle deltagerne men også klæde dem på til optagelsesprøverne på de videregående sceniske uddannelser.

Der undervises mandag – torsdag  9.00 – 15.30. Kurserne er af forskellig varighed.  I forårssemestret tilbydes  et kursus á  20 ugers varighed – i efterårssemestret af 12 ugers varighed.  Begge kurser er dog delt i to dele, og det er muligt kun af deltage i kursets første del.  Kursets første del indeholder studietur til udlandet, og begge kursusdele indeholder offentlig visning, hvor man kan afprøve sit audition materiale.

Kurserne er struktureret henover følgende tematikker:

 1. Krop og vaner
  Vi træner evnen til at mærke impulser i og med kroppen for at vække bevidstheden om, hvad det gør ved dit udtryk, når du står på scenen.
  Gennem arbejdet med din krop og dens vaner bliver du bedre til at lytte til kroppen og dens signaler, og du er klar over, hvor mange ubevidste vaner du bærer i din krop. Når du har opdaget det, er du klar til at forbedre din teknik og udvikle dig i et langt hurtigere tempo end ellers.
 2. Sansning og udtryk
  Med dette fokus afprøver du, hvordan du kan bruge bevidstheden om kroppen og dens vaner til at skabe et spændende udtryk på scenen. Du forfiner arbejdet med at lytte til impulser og styrker dit eget kunstneriske udtryk.
 3. Dynamik og variation
  I dette tema bliver du trænet i at opdage nye lag i materialet og dig selv, og hvordan du kan blive ved at tilføre nye nuancer og variere dit udtryk, så det forbliver spændende.

Næste forløb starter op d. 21 februar

Sangundervisning

Der optages løbende elever, hvis vi har ledige pladser. Skriv til info@sceneklar.dk

Vil du gerne nørde teknik, dit helt eget frie udtryk, klangidealer og fraseringer, så er det nu du har chancen!

Hvad enten du er prof, næsten prof eller helt ny tilpasses undervisningen til dig, dit personlige behov og den tid du har til at øve dig imellem timerne.

Undervisningen foregår i København.

Pris:
Klippekort á 10 lektioner:
30 min 2250 kr (225 pr lektion)
60 min 4250 (425 pr lektion)
60 min SU pris 3750 (375 pr lektion)
1 lektion á 60 min 650 kr
1 prøvelektion á 45 min 300 kr ( kan trækkes fra prisen på et klippekort hvis man efterfølgende ønsker at fortsætte)

Bemærk lektionerne lægges på et fast tidspunkt en gang om ugen. Aflyser vi bliver lektionen erstattet, aflyser du falder den bort. (Ligesom på andre musikskoler.)

Tilmelding:
Tilmeld dig her: https://forms.gle/C8orPfD88RLzCr326
For mere info: info@sceneklar.dk eller i messenger til Sceneklar.

Der undervises ud fra Anne Rosings sangteknik.

Workshops

Afholdte Workshops

Sanger identitet og online identitet/ Shaming

Tidspunkt: 18. – 19.  December 2021
Målgruppe: 21 – 30 årige unge

Første workshopdag arbejdes der med sangeren identitet ved sangpædagog Christina Falk Nielsen. Her vil sangundervisning, samt meditation bruges som værktøjer.

Anden workshopdag arbejdes der med det perfekte liv på de sociale medier kontra det perfekte liv i virkeligheden. Hvorfor opsætter vi et falsk narrativ om en utopisk tilværelse, når vi alle ved, at det ikke er sådan vi lever hver dag? Rasmus og Dimitrios undersøger ensomheden, og hvordan man kan føle sig alene i en verden hvor alle er én besked fra hinanden.


Mit dobbelte jeg / Introvert og ekstrovert musik

Tidspunkt: 11. December 2021
Målgruppe: 21 – 30 årige unge

Denne workshops beskæftiger sig med to tematikker: Mit dobbelte jeg og introvert/ ekstrovert musik.

Introvert og ekstrovert musik

Der fokuseres på begrebet klang. Hvad vil det sige, at et musiknummer er introvert / ekstrovert? Hvorfor/hvordan kan et stykke musik give anledning til at man kan føle sig enten ensom, eller i samhørighed med sin omverden? Katrine og Sara fra Komponist kollektivet We Like We, faciliterer en slags åben paneldiskussion, hvor de hver især spiller eksempler på musik, som inspirerer dem til denne forestilling.

Der tales om forskellige effekter, som f.eks autotune og vocoder. Hvad kan det, hvilken effekt har det? Vi vil arbejde på en guidet fælles improvisation, og forsøge os med en musikalsk spejling.

Mit dobbelte jeg

Deltagerne skal være friske på at arbejde med kroppen og bevæge sig sammen. Det kræver ingen særlige forudsætninger.

Vi arbejder med deltagernes egne stikord og små historier (som de bidrager med anonymt).

Vi undersøger gennem forskellige tableauer og positioner med kroppen, hvordan vi oplever os selv – både når vi er alene og sammen med andre. Vi arbejder med forskellige fysiske formationer, afstande og retninger for at få øje på, hvilke roller, vi indtager i forskellige sammenhænge, og hvordan de påvirker os og vores forhold til os selv.

Vi samler op med en fælles refleksion over, hvad det vil sige at navigere i flere virkeligheder (virtuelt og irl). Hvor mange roller har vi? Hvad i os og vores omverden er med til at skabe de roller? Vi finder i fællesskab frem til generelle ord/pointer mm. som flertallet genkender og beskriver.

Kurset ledes af komponist kollektivet We like We (Katrine Grarup Elbo og Sara Nigard Rosendal) og Clara Marie Tange


Klangkoncert og Individ/fællesskab

Tidspunkt: 4. – 5. December 2021
Målgruppe: 21 – 30 årige unge

Vi starter med en lille koncert, som er en invitation til at lytte efter klange og teksturer og skærpe vores sanser. Vi spiller nogle forskellige musikalske scapes, som I hver især skal sætte nogle ord på; dette for at undersøge den individuelle perception, og hvor forskellige vores oplevelser kan være. Vi lytter i fællesskab på musikeksempler fra operahistorien, og forsøger at sætte ord på, hvad det efterlader af følelser i os. Herefter bevæger vi os over i jer – de unges – musikpræferencer, og breaker dem down; hvad gør netop disse sange ved jer? Hvorfor rører de jer? Føler I jer spejlet?

Individ/ fællesskab

Deltagerne skal være friske på at arbejde med krop og stemme og bevæge sig sammen. Det kræver ingen særlige forudsætninger.

Vi undersøger gennem lyd og forskellige tableauer og positioner med kroppen, hvad det vil sige at være alene – og hvad det vil sige at være en del af en gruppe. Vi arbejder med forskellige fysiske formationer, afstande og retninger for at få øje på, hvad det vil sige at være hhv. sammen og hver for sig. Vi giver fysisk udtryk til internetfænomener som trolling og ghosting for at se, hvordan det påvirker os.

Vi taler om, hvad deltagerne ser i rummet. Hvordan påvirker billederne dem? Hvilke følelser vækker de? Hvilke fortællinger kan vi se? Hvad er genkendeligt fra vores eget liv?


Udskamning på de sociale medier/ De forskudte fællesskaber

Tidspunkt: 27. – 28. November 2021
Målgruppe: 21 – 30 årige unge

Cancel Culture og skjult udelukkelse. Mobning i det skjulte. Navigering i en verden du ikke kan røre, og forums hvor alle principielt set kan gemme sig bag skjulte identiteter. Hvad sker der når man hænger nogen ud i en gruppe, offeret ikke engang er med i? Hvad sker der når sociale normer ændrer sig, uden alle er klar til det? Hvordan bevæger man sig i denne tid, på disse platforme?

Vi faciliterer skriveworkshops med deltagerne om fællesskaber. Vi skriver i fælles dokumenter ud fra sætninger om fællesskaber, ensomhed, og internettet. Deltagerne kan deltage anonymt i den kollektive skrivning.

Workshoppen ledes af dramatiker Marie Bjørn, Rasmus Grarup Elbo og Dimitrios Baltzis


De forskudte fællesskaber/ fællesskaber på SoMe

Tidspunkt: 20. – 21. November 2021
Målgruppe: 21 – 30 årige unge

Hvordan ændres vores adfærd når man er sammen face to face ift. når man kommunikerer via SoMe? Hvilke sociale normer nedbrydes og opstår, når vi bare kan “slukke” for hinanden? Hvorfor er det nemmere at følge de tendenser ens egen generation har, i stedet for at dyrke det som reelt set giver en noget brugbart? (f.eks. hvorfor er fodbold så populært ift. skak osv.) Hvem har indflydelse på dette, og hvorfor har de egentlig dette?

Marie faciliterer skriveworkshops med deltagerne om fællesskaber. Vi skriver i fælles dokumenter ud fra sætninger om fællesskaber, ensomhed, og internettet. Deltagerne kan deltage anonymt i den kollektive skrivning.

Workshoppen ledes af Marie Bjørn, dramatiker og Dimitrios Baltzis og Rasmus Grarup Elbo