Dagsforløbet er et intensivt kursus med kun 8 pladser, så den enkelte deltager i samarbejde med lærerne kan fordybe sig i sin kunstneriske, tekniske og personlige udviklingsproces. Der undervises i sang, dans, skuespil, rytme og hørelære.

Kurserne er designet til ikke alene at kunne udvikle deltagerne men også klæde dem på til optagelsesprøverne på de videregående sceniske uddannelser.

Der undervises mandag – torsdag  9.00 – 15.30. Kurserne er af forskellig varighed.  I forårssemestret tilbydes  et kursus á  20 ugers varighed – i efterårssemestret af 12 ugers varighed.  Begge kurser er dog delt i to dele, og det er muligt kun af deltage i kursets første del.  Kursets første del indeholder studietur til udlandet, og begge kursusdele indeholder offentlig visning, hvor man kan afprøve sit audition materiale.

Kurserne er struktureret henover følgende tematikker:

 1. Krop og vaner
  Vi træner evnen til at mærke impulser i og med kroppen for at vække bevidstheden om, hvad det gør ved dit udtryk, når du står på scenen.
  Gennem arbejdet med din krop og dens vaner bliver du bedre til at lytte til kroppen og dens signaler, og du er klar over, hvor mange ubevidste vaner du bærer i din krop. Når du har opdaget det, er du klar til at forbedre din teknik og udvikle dig i et langt hurtigere tempo end ellers.
 2. Sansning og udtryk
  Med dette fokus afprøver du, hvordan du kan bruge bevidstheden om kroppen og dens vaner til at skabe et spændende udtryk på scenen. Du forfiner arbejdet med at lytte til impulser og styrker dit eget kunstneriske udtryk.
 3. Dynamik og variation
  I dette tema bliver du trænet i at opdage nye lag i materialet og dig selv, og hvordan du kan blive ved at tilføre nye nuancer og variere dit udtryk, så det forbliver spændende.

Næste forløb starter op d. 21 februar